شرایط و مقررات


نظر به استقبال به عمل آمده از ارایه سرویسهای پیشین برای مشترکین همراه اول، و همچنین برای افزایش سطح دانش عمومی جامعه در زمینه سینما و فیلم این شرکت در نظر دارد به منظور پیگیری برنامه ها و اهداف خود در سال جاری نسبت به ارایه سرویس پیامکی خود تحت عنوان «باشگاه فیلم های اختصاصی» برای مشترکین همراه اول اقدام نماید. بدین منظور آیین نامه برگزاری سرویس «باشگاه فیلم های اختصاصی» از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.

ماده 1:  مشخصات شرکت های برگزار کننده سرویس:
شرکت «تله پرومو»

ماده 2: برگزاری قرعه کشی:
قرعه ‌کشی به صورت ماهیانه برای اهدای جوایز خدمات به شرکت کنندگان انجام خواهد شد.

ماده 3: شرایط  عضویت در سرویس:
این سرویس خدمتی شامل دریافت پیامک حقایق جالب روزانه وپاسخگویی به سوالات سینمایی به وسیله پیامک است. در این سرویس، کاربر این فرصت را به دست می آورد که از طریق قرعه کشی، جایزه ای را نیز برنده شود. کاربران می توانند با ارسال پیامک به شماره 22251 وارد سرویس و درنتیجه وارد قرعه کشی شوند. به ازای هر روز عضویت در سرویس 100امتیاز به کاربر تعلق میگیرد. همچنین هر پاسخ درست،50امتیاز و هر پاسخ غلط، 5 امتیاز برای وی در پی دارد. لازم به ذکر است که برای شرکت در قرعه کشی، کاربر باید حداقل یک امتیاز در آن دوره کسب کرده باشد؛ امتیاز ها میتوانند با عضو بودن در هر روز (100 امتیاز) و یا با پاسخگویی به سوالات (50 امتیاز برای پاسخ درست، 5 امتیاز برای پاسخ غلط و صفر امتیاز برای پاسخهای نامعتبر) بدست آیند. سؤالات این سرویس از تعدادی سؤالات چند گزینه­ای تشکیل شده است که کاربر برای کسب امتیازات باید به آن ها پاسخ دهد. کاربران می­توانند با فرستادن یک پیامک دارای شماره 1 یا 2 (بسته به پاسخ انتخابی) به شماره 22251 به یک سؤال پاسخ دهند. هر چه مشترک به سوالات بیشتری پاسخ دهد، امتیاز بیشتر و درنتیجه شانس بیشتری برای قرعه کشی خواهد داشت. حداکثر تعداد سوالاتی که مشترک میتواند در هر روز پاسخ دهد برابر با 5 سوال است. پس از پاسخگویی به کلیه سوالات روز، دیگر امتیازی به او تعلق نمیگیرد.
مشترک همچنین میتواند با عضویت در سرویس "باشگاه فیلمهای اختصاصی" با ارسال کلید واژه “HADIEH” یک محتوای رایگان را علاوه بر دو محتوای روزانه برای مدت 7 روز دریافت کند.
تبصره 1: واجدین شرایط (شرکت کنندگان یا اشخاصی) که مجاز به شرکت در قرعه کشی می باشند:
استفاده از این خدمت برای ساکنین جمهوری اسلامی ایران که مشترک همراه اول (کلیه خطوط دایمی و اعتباری) باشند و بالای 18 سال سن داشته باشند به استثنای افراد زیر، آزاد می‌باشد:
«کارکنان شرکت تله پرومو»، «کارکنان شرکت همراه اول»
هر شخص متحمل هر ناتوانی حقوقی مثلا ورشکستگی؛
تمامی تلفن هایی که در سیستم خدمات مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران به نام وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی می باشند.
تمامی تلفن های تست.
تبصره 2: شماره تلفن به محض عضویت در سرویس و ارسال اولین پیامک، برای شرکت در قرعه کشی در سیستم ثبت می گردد.
تبصره 3: شرکت کنندگان تنها در صورتی واجد شرایط شرکت در فرآیند انتخاب برنده خواهند بود که حداقل یک امتیاز در دوره مربوطه کسب کرده باشند. امتیاز ها میتوانند با عضو بودن در هرروز (100 امتیاز) و یا با پاسخگویی به سوالات (50 امتیاز برای پاسخ درست، 5 امتیاز برای پاسخ غلط و صفر امتیاز برای پاسخهای نامعتبر) بدست آیند. برای هر قرعه کشی، مشترک باید حداقل یک امتیاز در کل دوره سرویس کسب کرده باشد.
تبصره 4: صرفنظر از کاربر واقعی تلفن، شخصی که مالک سیم کارت است به عنوان «شرکت کننده» در نظر گرفته می‌شود.
تبصره 5: در بخش انتخاب برنده نیزعنوان شده چنانچه شخص برنده صغیر باشد، شرط سنی حذف خواهد گردید.

ماده 5: جایزه این سرویس معادل 1،000،000 ریال زمان مکالمه رایگان است که به برنده هر قرعه کشی اهدا میشود .

ماده 6: چگونگی برگزاری قرعه کشی سرویس:
تمامی فرآیندهای انتخاب برنده (مراسم قرعه کشی) به صورت الکترونیکی بوده و بدون دخالت انسانی و مطابق با رهنمودهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهند گرفت. این فرآیند، در ادارات همراه اول و تحت نظارت نمایندگانی از تله پرومو وهمراه اول صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 1: تأیید واجدیت شرایط برندگان پس از اتمام فرآیند انتخاب برنده، واجدیت شرایط تلفن همراه انتخاب شده مطابق با شرایط اعلام شده بررسی خواهد شد.
تبصره 2: فرآیند بررسی واجدیت شرایط باید ظرف مدت چهل و هشت (48) ساعت بعد از تاریخ انجام فرآیند انتخاب برنده به اتمام برسد.

ماده 7: مدارک لازم جهت اعطای جوایز به برندگان:
برندگان، قبل از اعلام شدن به عنوان برنده ملزم به ارائه مدرک شناسایی هستند. در صورت لزوم،واجدیت شرایط آنها برای بردن جایزه، مجدداً بررسی خواهد شد. برندگان جایزه باید اقدام به تکمیل و امضاییک اظهارنامه برای تأیید تبعیت از شرایط و پذیرش جایزه نمایند. اظهارنامه فوق باید بوسیله پست، فکس یا پست الکترونیک ظرف پنج (5) روز کاری از تاریخ روی نامه به همراه فرم، به تیم مجری این سرویسبازگردانده شود.
تبصره 1: در صورتی که برنده یک شرکت باشد(اشخاص حقوقی)، تمامی اظهارنامه‌های مرتبط با دریافت جایزه باید توسط یک نماینده تام الاختیار شرکت، امضاء شوند. علاوه بر آن اظهارنامه‌ای که برنده را مجاز به دریافت جایزه مورد نظر می‌کند باید توسط یک نماینده معین و کاملاً صاحب اختیار شرکت امضاء گردد.
تبصره 2: در صورتیکه برنده یک فرد صغیر است تمامی اظهارنامه‌های مرتبط با دریافت جایزه باید توسط یکی از والدین یا نماینده حقوقی فرد صغیر که به طور کامل معین شده باشد و مدرک شناسایی صغیر (کارت شناسایی یا شناسنامه) را نیز در اختیار داشته باشد امضاء گردد.
تبصره 3: اگر هویت یک برنده بالقوه مورد مناقشه قرار داشت، مالک حساب مجاز حساب همراه اول مرتبط با شماره تلفن ورودی، به عنوان برنده بالقوه تلقی خواهد شد. فرد مرتبط با حساب ارتباطات همراه اول ورودی به عنوان مالک حساب مجاز فوق مدنظر قرار خواهد گرفت. یک برنده بالقوه ممکن است ملزم به ارائه مدرک دارنده حساب مجاز حساب همراه اول مرتبط با ورودی انتخاب شده و یا نماینده کاملاً مجاز دارنده حساب فوق برای دریافت جایزه شود. تمامی ورودی‌ها باید از یک حساب همراه اول معتبر ثبت شده باشند و حساب مذکور باید وضعیت مناسبی داشته باشد یعنی هیچ بدهی معوقه‌ای نداشته باشد.
تبصره 4: اگر یک برنده بالقوه (1) امکان تماس با او ظرف دو روز کاری حاصل نشود، (2) بدهی های قابل ملاحظه خود را به همراه اول پرداخت نکرده باشد، (3) در برگرداندن اظهارنامه طی زمان مشخص شده قصور کند، و یا (4) به شکلی دیگر، در پیروی از شروط و شرایط تبلیغ قصور کرده باشد، او ردّ صلاحیت شده و جایزه را از دست خواهد داد و جایزه به برنده ذخیره تعلق می گیرد.
تبصره 5: زمانیکه سازمان‌ دهنده اظهارنامه را دریافت کند و مشروط به آنکه هیچ مناقشه‌ای در مورد هویت برنده بالقوه وجود نداشته باشد، نام برنده بالقوه در وب سایت سرویسدرج خواهد شد.
تبصره 6: فرآیند تحویل جایزه از طریق تلفن به اطلاع برندگان خواهد رسید و جوایز مربوطه، طبق فرآیند توضیح داده شده در بخش 2-5، تحویل خواهند شد. جوایز توسط برنده تأیید شده یا نماینده‌ای با حق وکالت از وی برای انجام اینکار، تحویل گرفته خواهند شد.
تبصره 7: هنگام گرفتن جایزه، از برنده تأیید شده خواسته خواهد شد که یک «اظهارنامه دریافت جایزه» را که دریافت جایزه اصلی را تأیید می‌کند، امضاء کند.
تبصره 8: در صورتی که شرکت‌ کننده از گرفتن جایزه امتناع می‌کند، او باید این مورد را به طور کتبی برای سازمان‌ دهنده بیان کند. در آن صورت این جایزه به جایگزین بعدی اعطا خواهد شد.

ماده 8: مدت تحویل جوایز:
با برنده حداقل سه (3) بار در روز با شماره تلفن همراهی که از آن برای شرکت در سرویس استفاده کرده است طی دو (2) روز کاری از زمان انتخاب برنده تماس حاصل می گردد. تماس‌ های تلفنی ما بین 9:00 صبح تا 17:00 بعداز ظهر صورت می پذیرد.
اگر بعد از این دوره، پاسخی دریافت نگردید، جایگزین‌ بعدی به عنوان برنده جدید تلقی خواهد گردید و این فرآیند تکرار خواهد شد.

ماده 9: چگونگی تحویل جوایز:
بعد از فرآیند انتخاب برنده توصیف شده در ماده 7، سازمان‌ دهنده مکانی را که برندگان جوایز در آنجا قادر به دریافت جوایز خود در انتهای دوره خواهند بود را تعیین خواهد نمود. برای تحویل جایزه نهایی نیز سازمان دهنده مکان دریافت جایزه را تعیین خواهد نمود و برندگان سرویس قادر خواهند بود در پایان سرویس نسبت به دریافت جوایز خود اقدام نمایند. جزئیات خاص مربوط به مکان و نحوه تحویل جایزه به صورت تفصیلی به اطلاع برندگان خواهد رسید.

ماده 10: شرایط عمومی:
تبصره 1: این شرایط و مقررات بر روی وب سایت منتشر خواهند شد.
تبصره 2: عضویت در سرویس به معنای پذیرش تمامی شرایط و مقررات توسط شرکت‌کننده خواهد بود.
تبصره 3: سازمان دهنده حق تغییر، تعلیق و یا لغو این سرویس و شروط و شرایط مربوطه را بدون اطلاع قبلی محفوظ می‌دارد. در این صورت مراتب از طریق وب سایت www.smsalerts.ir به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره 4: هیچ ادعایی در ارتباط با هرگونه تغییر شروط و شرایط فعلی بر علیه سازمان‌ دهنده از لحظه‌ای که این تغییر برای رجوع اینترنتی بر روی وب سایت مهیا شود، قابل اعمال نخواهد بود.
تبصره 5: سازمان‌ دهنده مسئول مشکلات شبکه‌ای که می‌توانند منجر به تأخیر در دریافت پیامهایSMS مرتبط با تبلیغ چه بر روی تجهیزات شرکت‌کننده و چه بر روی گذرگاه SMS پردازش کننده پیام‌ها شوند نخواهد بود. سازمان‌ دهنده در نتیجه هرگونه عیب در سیستم‌اش به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی یا فوری، مسئول نخواهد بود.
تبصره 6: شرکت کنندگان صراحتاً قبول می‌کنند که نام، تصویر و صدای آنها جهت تبلیغات آتی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 7: شرکت‌کننده اذعان و موافقت می‌نماید که عضویت در «سرویس» و برنامه تبلیغاتی یک تصمیم شخصی است که موجب هیچگونه خسارت اقتصادی نمی‌شود، که به موجب آن شرکت‌کننده هرگونه حق ادعای خسارت برعلیه سازمان‌ دهنده را از خود سلب می‌کند.
تبصره 8: تحت هیچ شرایطی سازمان‌ دهنده مسئول هرگونه خسارت ناشی از جوایز به شرکت کنندگان، نخواهد بود.
تبصره 9: اگر در طی دوره زمانی «سرویس»، شرکت‌کننده‌ای دیگر مایل به دریافت پیامک نباشد، می‌تواند با ارسال کلمه «stop » یا «توقف» به 22251انصراف خود را اعلام نماید. همچنین برای توقف دریافت محتوای هدیه که برای مدت 7 روز بصورت رایگان ارسال میشود، مشترک میتواند    “STOP HADIEH” را به 22251 ارسال کند.
تبصره 10: در صورتی که هرگونه رویداد غیرمنتظره یا فوری، اجرا یا تداوم تبلیغ را غیرممکن سازد، سازمان‌ دهنده می تواند به صورت موقت یا دائمی «تبلیغ» را متوقف کرده و اصلاحات ضروری دیگر را به اجرا بگذارد که از طریق وب سایت www.smsalerts.ir به اطلاع عموم خواهند رسید و حق هیچ‌گونه ادعایی از سوی شرکت کنندگان مبنی بر اجرت و/یا خسارت، وجود نخواهد داشت.
تبصره 11: شرکت کنندگان می‌توانند اطلاعات بیشتری را در ارتباط با کل تعداد امتیازات ثبت شده برای شماره تلفن همراه‌شان، محتوای جوایز، دیگر جزئیات مرتبط با جوایز، و یا هر موضوع دیگر مرتبط با «تبلیغ» و همچنین پیشنهادات یا شکایات احتمالی، بواسطه تماس با 9990 از طریق تلفن همراه همراه اول شان در طی دوره خدمت درخواست نمایند.
تبصره 12: تمامی مناقشات، تابع صلاحیت قضایی انحصاری دادگاههای تهران خواهند بود.
تبصره 13:  در صورتیکه مشترک از دریافت محتوای رایگان انصراف دهد و بخواهد مجدد این هدیه ی 7 روزه را فعال کند این امکان برای او وجود ندارد.
تبصره 14: در صورتیکه مشترک عضو سرویس "باشگاه فیلمهای اختصاصی" نباشد نمیتواند با ارسال کلید واژه “HADIEH” محتوای رایگان را دریافت کند.